Belangrijke mededeling:
De beste voeding voor zuigelingen is borstvoeding. De beslissing om te stoppen met borstvoeding kan problemen opleveren en de introductie van gedeeltelijke flesvoeding kan de hoeveelheid beschikbare moedermelk doen afnemen. Voordat met flesvoeding wordt begonnen, moet aan de financiële voordelen van borstvoeding worden gedacht. Het niet nauwkeuring opvolgen van de bereidingsinstructies kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de baby. Ouders dienen over zuigelingenvoeding altijd advies in te winnen bij een onafhankelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Poeder voor zuigelingen is niet steriel en mag niet aan zuigelingen worden gegeven die mogelijk een probleem met het immuunsysteem hebben, tenzij dit op aanwijzing en onder toezicht van de arts van uw baby plaatsvindt.

Deze website is bestemd voor ouders of verzorgers van een kind dat onze voeding gebruikt.

Van oorsprong
anders

Mead Johnson heeft meer dan 100 jaar ervaring in onderzoek naar zuigelingenvoeding

Als eerste in Europa introduceert Mead Johnson ProAffinity A2 zuigelingenvoeding, afkomstig van speciaal geselecteerde koeien. A2 staat voor A2 bèta-caseïne. Reguliere melk bevat zowel A1 bèta-caseïne als A2 bèta-caseïne.

ProAffinity A2 ondersteunt de groei en ontwikkeling van uw kind

Klik op onderstaande blikken voor meer informatie:

ProAffinity A2 Fase 1
van 0-6 maanden

Meer informatie

ProAffinity A2 Fase 2
van 6-12 maanden

Meer informatie

ProAffinity A2 Fase 3
vanaf 1 jaar

Meer informatie