Belangrijke mededeling:
De beste voeding voor zuigelingen is borstvoeding. De beslissing om te stoppen met borstvoeding kan problemen opleveren en de introductie van gedeeltelijke flesvoeding kan de hoeveelheid beschikbare moedermelk doen afnemen. Voordat met flesvoeding wordt begonnen, moet aan de financiële voordelen van borstvoeding worden gedacht. Het niet nauwkeuring opvolgen van de bereidingsinstructies kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de baby. Ouders dienen over zuigelingenvoeding altijd advies in te winnen bij een onafhankelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Poeder voor zuigelingen is niet steriel en mag niet aan zuigelingen worden gegeven die mogelijk een probleem met het immuunsysteem hebben, tenzij dit op aanwijzing en onder toezicht van de arts van uw baby plaatsvindt.

Deze website is bestemd voor ouders of verzorgers van een kind dat onze voeding gebruikt.

Fase 1

van 0-6 maanden

ProAffinity A2 Fase 1

van 0-6 maanden

ProAffinity A2 fase 1 is nieuwe en volledige zuigelingenvoeding op basis van melk.

  • Bevat DHA (zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding)

Voedingsrichtlijnen

Tenzij uw arts een ander advies geeft.

Leeftijd Geschat gewicht Flesjes/24 u Water (ml) +Maatschepjes# Gem. hoeveelh. bereide voeding (ml)
0-2 weken < 3-3,5 kg 6 90 3 100
2-4 weken 3,5-4 kg 5-6 120 4 130
1-2 maanden 4-5 kg 5 150 5 170
2-4 maanden 5-6,5 kg 4-5 180 6 200
4-6 maanden >6,5 kg 4 210 7 230

# Gebruik alleen het bijgeleverde maatschepje om het poeder af te meten. 1 afgestreken maatschepje (4,4 g) per 30 ml water. Stamp het poeder niet aan in het schepje, maar strijk het af met de achterkant van één schoon, droog mes.

Bereiding

ProAffinity A2 Fase 1

van 0-6 maanden

  1. Was uw handen grondig. Reinig flessen, spenen, doppen en overig toebehoren in water (1 minuut in doorkokend water).
  1. Kook vers water. Laat het afkoelen tot lichaamstemperatuur. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone fles.
  1. Voeg het benodigde aantal afgestreken schepjes poeder toe (zie voedingsrichtlijnen). Bewaar het droge maatschepje in het blik.
  1. Sluit de fles, rol en schud goed totdat het poeder volledig is opgelost. Controleer de temperatuur aan de binnenkant van uw pols.
  1. Eenmaal bereide voeding kan snel bederven. Geef de voeding direct na bereiding. Na de start van het voeden, de voeding binnen 1 uur gebruiken en niet in de koelkast bewaren. Gooi resterende bereide voeding weg en maak alle toebehoren schoon. Vries bereide voeding niet in.